Anmälda lag:

Busstider för ArosCup bussarna från och till Hammarskolan, Tuppkärrskolan och Starbäcksskolan

Se bild för tider.

Skrivet

2024-05-31