Ungdomscup för flickor och pojkar sedan 1978

Spelschema uteTill Spelschema

Arrangör

ArosCupen arrangeras av Skiljebo Sportklubb (SSK) i Västerås. Skiljebo Sportklubb bildades år 1944. Namnet kommer från den stadsdel där “det hela började”. Klubbens representationslag herrar spelar i div 2. Ett lag spelar i Juniorallsvenskan Elit och ett pojklag i Pojkallsvenskan Elit. SSK har en bred ungdomsverksamhet med ca 50 lag. Klubben har ett eget kansli på Hamre IP. Ordförande i SSK är Lars Lundqvist och konsulenterna heter Tomas Svensson och Lars Kjellstrand.

ArosCupskommitté

För organisation och genomförande av ArosCupen har SSK en kommitté som jobbar i stort sett hela året med planering och alla praktiska detaljer som måste till för att genomföra en så stor turnering. Här följer en presentation av nuvarande kommitté.

 • Sören Carlsson – Ordförande i kommittén.
 • Christer Fredriksson – Ansvar för förläggning av alla deltagare i skolorna.
 • Lasse Lundkvist – Ansvarar tillsammans med Stig för lottning av spelprogram och resultatredovisningen under cupdagarna.
 • Yngve Wallin – Jobbar deltid på SSK-kansliet och tar hand om det löpande arbetet samt kontakter med lagen och Västerås stad.
 • Fredh Lindh – Kassör i kommittén och ansvarig för den ekonomiska redovisningen.
 • Mikela Wallin – Jobbar med rekrytering av funktionärer samt ekonomi.
 • Hans Johansson – Ansvarar för att utspisningen på skolorna fungerar. Allt från upphandling och distribution till bemanning. Han rekryterar även skolvärdarna.
 • Stig Flöijer – Domaransvarig. Rekryterar domare och lägger ut matcher på dessa. Jobbar tillsammans med Lasse med lottning av spelprogram. Stig är även webmaster för hemsidan aroscupen.se.
 • Tomas Svensson – Konsulent på klubbens kansli.
 • Lars Kjellstrand – Konsulent på klubbens kansli.

Övriga funktionärer

Under själva turneringen engageras naturligtvis ytterligare ett stort antal funktionärer. De flesta rekryteras bland klubbens medlemmar, men en del medhjälpare engageras även från några andra av stadens fotbollsklubbar. Här är några av de största kategorierna:

 • Skolvärdar, ca 25 st. Är ArosCupens ansikte utåt. Har hand om incheckning och service mot ledare och lag. De ansvarar för ordningen på sin skola och är “arbetsledare” för de funktionärer som jobbar på skolan.
 • AC-personal på skolorna, ca 600 st. I regel får ett av SSK:s ungdomslag ansvaret för att bemanna en skola. Arbetsuppgifterna består i att bemanna kiosk och ledarrum, svara för städning och upplåsning av klassrum m m.
 • Kök och bespisning bemannas av skolornas ordinarie personal, förstärkt med SSK-funktionärer.
 • Planchefer, ca 30 st. Ansvarar för att det fungerar på planerna. Servar domare och lag med information och materiel, svarar för inrapportering av resultat till kansliet samt uppdaterar resultattavlor vid planerna.
 • Domare, ca 140 st. Ambitionen är att ha hög kvalité och domarna har distrikts- eller förbundsbehörighet.
 • Övrigt, ca 20 st. För övrig service under turneringen finns ytterligare ett antal medarbetare med bl a följande uppgifter: chaufförer som hämtar lag vid stationen och har jour för olika typer av transporter, sjuksystrar som finns till hands på de största spelområdena, vakter vid ArosCupens egna discotek