Ungdomscup för flickor och pojkar sedan 1978

CUP-tidningen på nätet nu!!Till CUP-tidning

CupTröja

Nu finns årets T-shirt för beställning!
Se bild nedan hur du beställer i bifogat dokument från vår leverantör. Var noga med att ange antal T-shirt i respektive storlek och om ni ska ha ryggtryck.

Spelprogrammet och förläggningarna kommer vi att publicera på hemsidan under måndagen.