Ungdomscup för flickor och pojkar sedan 1978

Till AnmälanTill Anmälan

För ledare

Vad vore idrotten utan ledare? Vad vore ArosCupen utan er ledare? Vi vill därför göra något extra för er, nämligen:

  • Samtliga betalande ledare i varje lag får ArosCupens coach-T-shirt.
  • Ledarna får aktuell information på varje skola i samband med incheckning.
  • På varje skola finns ett speciellt ledarrum där vi bjuder på kaffe och tillgång till dagspress.