Ungdomscup för flickor och pojkar sedan 1978

Anmälan öppen för 2017!! Till anmälan 2017

Avgifter

Alla lag- och deltagaravgifter hittar du under fliken Anmälan.

Anmälnings-/lagavgiften faktureras från Aroscupen via My Team. Den ska vara betald senast på angiven förfallodag dock senast 18 april.

Deltagaravgiften (Gästkorten) faktureras också via My Team och ska vara betald senast på angiven förfallodag  dock senast den 2 maj.

Arrangören förbehåller sig rätten att stryka lag som inte har betalat avgifter i rätt tid.