Ungdomscup för flickor och pojkar sedan 1978

CUP-tidningen på nätet nu!Till CUP-tidning

Skrivet den 15 Maj, 2017

Idrott för alla!

För Skiljebo SK som arrangör är det en självklarhet att alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön, funktionsförmåga eller sexuell läggning, får vara med inom idrotten! Därför uppmärksammar vi i samarbete med Västmanlands Idrottsförbund, SISU Idrottsutbildarna och Västerås stad att Västerås Pride arrangeras parallellt med ArosCupen.
Vi gör det genom att ge varje lag en gåva, en kaptensbindel.
ArosCupen och Skiljebo SK ser gärna att ni använder denna kaptensbindel under turneringen för att visa att ni, precis som vi, står för en idrott där alla ska kunna känna sig välkomna och få njuta av friheten av att vara sig själv!