Ungdomscup för flickor och pojkar sedan 1978

Anmäl ditt lag nu, klicka nedan på Till anmälan!Kolla in Aroscup-filmen 2018!!

Skrivet den 22 Okt, 2017

ArosCupen stödjer Barncancerfonden inför 40 års jubileet

ArosCupen stödjer Barncancerfonden genom att lämna 40 kr/lag som anmäler sig till turneringen. ArosCupen vill med detta visa att man stödjer forskningen inom detta viktiga område.

Vad gör Barncancerfonden?

Barncancerfondens vision är att utrota barncancer. Idag klarar sig 80% av barnen, men så sent som på 1970-talet var förhållandena de omvända. Barncancerfonden medfinansierar nästan alla forskningsprojekt som rör barncancer. Detta kan endast ske tack vare generösa bidrag från privatpersoner, företag och organisationer.

Givarservice: 020-90 20 90
Kansliet: 08-584 209 00
Besöksadress: Hälsingegatan 49, Stockholm
E-post: info@barncancerfonden.se
Org.nr: 802010-6566
Plusgiro: 90 20 90-0
Bankgiro: 902-0900
Swish-nummer: 90 20 900